Εντύπωση

Υπεύθυνη για το περιεχόμενο
Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Γερμανία

Νόμιμος εκπρόσωπος: Olaf R. Schneider

Επικοινωνία
Email: help@cerascreen.com

Στοιχεία τραπέζης
Deutsche Bank
IBAN: DE49 1307 0000 0318 2714 00
BIC: DEUTDEBRXXX

Αρ. ΑΦΜ: DE286209898
Αριθμός EORI : DE388979542977551
Εμπορικό Μητρώο: Amtsgericht Schwerin HRB 11305

Online επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο. 14 (1) Κανονισμός για την ΗΕ για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR), η οποία μπορεί να προσεγγιστεί the ODR πλατφόρμα.