Όροι Χρήσης & Πώληση

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Πεδίο Εφαρμογής
 2. Σύναψη της σύμβασης
 3. Δικαίωμα ακύρωσης
 4. Τιμή και Κόστη Παράδοσης
 5. Αποστολή και συνθήκες παράδοσης
 6. Ευθύνη για ελαττώματα
 7. Νόμος και δικαιοδοσία
 8. Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο

1) Πεδίο της Εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας cerascreen GmbH (εφεξής "πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτή ή εμπόρου (εφεξής "Πελάτης") και ο Πωλητής σχετικά με όλα τα αγαθά ή / και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Περιλαμβάνεται η περίληψη των όρων του Πελάτη, εκτός αν έχουν καθοριστεί άλλοι όροι.

1.2 Ένας καταναλωτής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι εξέρχονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από το εμπόριο, την επιχείρηση, τη βιοτεχνία ή το επάγγελμα του συγκεκριμένου ατόμου. Ένας έμπορος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι κάθε πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς σχετικούς με το εμπόριο, την επιχείρηση, τη βιοτεχνία ή το επάγγελμα του συγκεκριμένου ατόμου, είτε ενεργεί προσωπικά είτε μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί στο όνομα του εμπόρου ή για λογαριασμό του εμπόρου.

2) Σύναψη της Σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή αλλά απλώς εξυπηρετούν το σκοπό της υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Με τον τρόπο αυτό, αφού έχει τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά ή / και υπηρεσίες στο εικονικό καλάθι και έχει περάσει από τη διαδικασία παραγγελίας, και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο οριστικοποίησης της διαδικασίας παραγγελίας, ο Πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά σύμβασης για τα αγαθά και / ή υπηρεσίες που περιέχονται στο εικονικό καλάθι. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να παρουσιάσει την προσφορά στον Πωλητή μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής υπηρεσίας.

2.3 Ο Πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός πέντε ημερών

 • με τη μεταφορά γραπτής επιβεβαίωσης παραγγελίας ή επιβεβαίωσης παραγγελίας σε γραπτή μορφή (φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). εφόσον η παραλαβή της επιβεβαίωσης εντολής από τον Πελάτη είναι τελική.
 • παραδίδοντας παραγγελθέντα αγαθά στον Πελάτη. εφόσον η παραλαβή των αγαθών από τον Πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον Πελάτη να πληρώσει μετά την τοποθέτηση της εντολής του/της.

Υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν αρκετές από τις προαναφερόμενες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται κατά το χρόνο κατά την οποία αρχίζει μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, θεωρείται ότι απορρίπτει την προσφορά με αποτέλεσμα ο Πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεων.

2.4 Η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς αρχίζει την ημέρα που ο Πελάτης έχει αποστείλει την προσφορά και λήγει την πέμπτη ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς.

2.5 Το περιεχόμενο της σύμβασης θα αποθηκεύεται από τον Πωλητή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και των Πελατών (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή επιστολής), αφού ο Πελάτης έχει υποβάλει την παραγγελία του. Επιπλέον, το περιεχόμενο της σύμβασης θα αποθηκεύεται στον ιστότοπο του πωλητή και θα μπορεί να βρεθεί από τον Πελάτη στην είσοδο πελάτη μέσω του λογαριασμού πελάτη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από την υποβολή της παραγγελίας του.

2.6 Ο Πελάτης μπορεί να διορθώσει όλα τα δεδομένα που εισήχθησαν μέσω της συνήθης λειτουργίας πληκτρολογίου και ποντικιού πριν υποβάλει τη δεσμευτική εντολή του. Επιπλέον, πριν από την υποβολή της παραγγελίας, όλα τα δεδομένα που θα εισαχθούν θα εμφανιστούν σε ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και μπορούν να διορθωθούν και εδώ, μέσω της συνήθης λειτουργίας πληκτρολογίου και ποντικιού.

2.7 Η γλώσσα του συμβολαίου είναι τα Αγγλικά.

2.8 Η επεξεργασία παραγγελιών γίνεται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι ακριβής, ώστε τα e-mail που αποστέλλει ο Πωλητής να μπορούν να ληφθούν στη διεύθυνση αυτή. Ιδιαίτερα, είναι ευθύνη του Πελάτη, αν χρησιμοποιηθούν φίλτρα SPAM, να διασφαλιστεί ότι όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από τον Πωλητή ή από τρίτους που έχουν ανατεθεί από τον Πωλητή με την επεξεργασία παραγγελιών μπορούν να παραδοθούν.

3) Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα σύμβαση εντός 120 ημερών χωρίς καμία αιτιολογία. Αυτό ισχύει από την ημέρα που πήρατε την κατοχή των αγαθών. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας (διεύθυνση) ενημερώσει για την επιθυμία σας να ακυρώσετε μια σαφή δήλωση (π.χ. μέσω ταχυδρομείου ή e-mail). Μια κοινοποίηση πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης είναι αρκετή για να συμμορφωθεί με την προθεσμία.

4) Τιμή και κόστος παράδοσης

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις περιγραφές των προϊόντων, οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές τιμές και περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Οποιοδήποτε πιθανό πρόσθετο κόστος παράδοσης και αποστολής καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 διαγράφεται

4.3 Η πληρωμή μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή .

4.4 διαγράφεται

4.5 Όταν οι πληρωμές γίνονται με τρόπο πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, ο χειρισμός των πληρωμών γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal ((Europe) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ) με την επιφύλαξη των όρων χρήσης του PayPal που μπορείτε να δείτε στο Συμφωνία χρήστη για την υπηρεσία PayPal . Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό PayPal, ισχύουν οι όροι που ισχύουν για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal. Μπορούν να προβληθούν στο Όροι πληρωμών χωρίς λογαριασμό PayPal.

5) Όροι αποστολής και παράδοσης

5.1 Τα προϊόντα συνήθως παραδίδονται στη διαδρομή αποστολής στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Για τη διαδικασία συναλλαγής ισχύει η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον Πελάτη στη διαδικασία παραγγελίας.

5.2 Εάν η παράδοση στον Πελάτη δεν είναι δυνατή, η προσδιορισμένη εταιρεία μεταφορών επιστρέφει τα προϊόντα στον Πωλητή και ο Πελάτης φέρει το κόστος για την ανεπιτυχή αποστολή. Αυτό δεν ισχύει αν ο Πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για το γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία παράδοσης ή εάν έχει προσωρινά παρεμποδιστεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά, εκτός εάν ο Πωλητής έχει ειδοποιήσει τον Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την παράδοση.

5.3 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα μερικής παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη σε ποια χρονική στιγμή θα παραδοθούν όλες οι δόσεις. Η παράδοση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για τέτοιου είδους μερική παράδοση δεν θα απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα. Ωστόσο, αν ο Πελάτης έχει ζητήσει τη μερική παράδοση, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον Πελάτη τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης. .

5.4 Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τυχαίας αλλοίωσης των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται, κατ 'αρχήν, στον Πελάτη όταν εισέρχονται στην φυσική κατοχή του Πελάτη ή ενός προσώπου το οποίο προσδιορίζεται από τον Πελάτη για την απόκτηση του αγαθού. . Σε περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί ως έμπορος, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τυχαίας αλλοίωσης σε περίπτωση πώλησης με αποστολή μεταβιβάζεται μετά την παράδοση του αγαθού σε πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα στο χώρο του πωλητή.

5.5 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης προμήθειας. Αυτό ισχύει μόνο εάν ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τη μη παροχή και εάν έχει συνάψει συγκεκριμένη συναλλαγή αντιστάθμισης με τον προμηθευτή. Ο Πωλητής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την απόκτηση των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής διαθεσιμότητας των αγαθών ενημερώνει τον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη θα επιστραφούν αμέσως.

5.6 Η παραλαβή από τον Πελάτη δεν είναι δυνατή για λόγους αποθήκευσης.

5.7 Από αυτή την onlineshop παραδίδουμε τα προϊόντα μας μόνο στην Ελλάδα. Για παράδοση σε άλλες χώρες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

5.8 Η παράδοση μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

6) Ευθύνη για ελαττώματα

6.1 Θα ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών.

6.2 Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής και χρησιμοποιεί το βραχυπρόθεσμο δικαίωμά του να απορρίψει το προϊόν, πρέπει να επιστρέψει το προϊόν με δικά του έξοδα.

7) Νόμος και δικαιοδοσία

7.1 Εάν ένας Πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής σύμφωνα με το Τμήμα 1.2, οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου ο Πελάτης έχει τη συνήθη διαμονή του, εξαιρώντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και τα Δικαστήρια του κράτους στο οποίο έχει την κατοικία του ο Πελάτης θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτές τις σχέσεις.

7.2 Εάν ένας Πελάτης ενεργεί ως έμπορος σύμφωνα με το Τμήμα 1.2, οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου ο Πωλητής έχει την έδρα του, εξαιρώντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και τα δικαστήρια του κράτους στο οποίο ο πωλητής έχει την έδρα του θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με αυτές τις σχέσεις.

8) Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στον δικτυακό της τόπο τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το ODR platform.

Αυτή η πλατφόρμα αποτελεί σημείο εισόδου για εξωδικαστικές αποφάσεις επί διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές συμβάσεις πωλήσεων και υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.