Εκτιμούμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας, τα προϊόντα μας και τις ιστοσελίδες μας. Η προστασία της ιδιωτικότητας σας κατά τη χρήση των ιστοσελίδων μας είναι σημαντική για εμάς. Επομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες:

1) Βασικές πληροφορίες διαχείρισης προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα. Για κάθε πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, τα δεδομένα χρήσης θα διαβιβάζονται από τον αντίστοιχο browser και αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, τα αποκαλούμενα αρχεία καταγραφής διακομιστών, όπως η ημερομηνία και η ώρα την κλήση, το όνομα της σελίδας που προσεγγίστηκε, τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκε και το όνομα του αιτούντος προμηθευτή. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και στη βελτίωση της προσφοράς μας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο αν αποκαλύψετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ή το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Είναι προφανές από την αντίστοιχη φόρμα εισόδου ποια δεδομένα συλλέγονται. Το κλείσιμο του λογαριασμού σας ως πελάτης είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μηνύματος στη διεύθυνση επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω. Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που αποκαλύπτετε σε εμάς για σκοπούς επεξεργασίας συμβολαίων. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας, τα δεδομένα σας θα εμποδιστούν με προσοχή για φορολογικές και εμπορικές περιόδους κράτησης και θα διαγραφούν μετά τη λήξη αυτών των περιόδων, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που επιτρέπονται από το νόμο. Παρακάτω θα σας ενημερώσουμε σχετικά με μια τέτοια κράτηση.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Είναι προφανές από την αντίστοιχη φόρμα εισόδου ποια δεδομένα συλλέγονται. Αυτά τα δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνάς σας ή για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και για τη σχετική τεχνική διοίκηση. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της αίτησής σας, εάν το επιθυμείτε, υπό την προϋπόθεση ότι οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης δεν θα αποκλειστούν από διαγραφή.

Επιπλέον, θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν συμφωνείτε ρητά ως εξής:

" Στείλτε μου γενικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν Fanatec products"

Μπορείτε να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο   οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε ένα αντίστοιχο μήνυμα που μας απευθύνεται. Μετά την ακύρωση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγραφεί αμέσως στη λίστα αλληλογραφίας μας.

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia- 30318, USA (http://www.mailchimp.com/), η εταιρεία στην οποία διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό της διαβίβασης ενημερωτικών δελτίων. Σημειώστε ότι κανονικά τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταδοθούν σε ένα διακομιστή MailChimp στις ΗΠΑ και θα αποθηκευτούν εκεί. Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με το MailChimp για την προστασία των δεδομένων σας με βάση των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στο Mail Chimp. Αυτή την σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου, εάν ενδιαφέρεστε: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/. Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την αποθήκευση και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στη νομική ειδοποίηση.

2) Μεταφορά προσωπικών δεδομένων για σκοπούς χειρισμού παραγγελιών

2.1 Για την εκπλήρωση της σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς μεταφέρονται στην εταιρεία μεταφορών στην οποία ανατέθηκε η παράδοση, εφόσον αυτό απαιτείται για την παράδοση των αγαθών. Για την επεξεργασία των πληρωμών εμείς μεταβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής σας στο εξουσιοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα.

2.2 Εάν πληρώνετε μέσω του PayPal, πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal, άμεση χρέωση μέσω του PayPal ή, αν προσφέρεται, αγοράζοντας μέσω PayPal, μεταφέρουμε τα στοιχεία πληρωμής σας στο PayPal (Ευρώπη)S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής αναφερόμενο ως "PayPal") με σκοπό την επεξεργασία πληρωμών. Το PayPal διατηρεί τον αποκλεισμό ορισμένων μεθόδων πληρωμής, όπως η πιστωτική κάρτα μέσω PayPal, η άμεση χρέωση ανά PayPal ή, εφόσον προσφέρεται, η αγορά μέσω του λογαριασμού, μετά το αποτέλεσμα μιας πιστωτικής έρευνας. Το PayPal χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου σε σχέση με τη στατιστική πιθανότητα αποτυχίας για να αποφασίσει εάν θα προσφέρει την αντίστοιχη μέθοδο πληρωμής. Ο πιστωτικός έλεγχος μπορεί να περιέχει πιθανές πιθανές τιμές (αποκαλούμενες τιμές βαθμολογίας). Στο βαθμό που οι τιμές βαθμολογίας περιλαμβάνονται στην πιστωτική αναφορά, βασίζονται σε επιστημονικά αναγνωρισμένες μαθηματικές-στατιστικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων δεδομένων, τα δεδομένα διεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τιμών βαθμολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας και τη χρήση πιστωτικών οργανισμών, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

3) Cookies

Μεταξύ άλλων, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies” εξυπηρετώντας έτσι ώστε η παρουσία μας στο Διαδίκτυο να γίνει πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή – για παράδειγμα, να επιταχύνουμε την πλοήγηση στην πλατφόρμα μας. Επιπλέον, τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε τη συχνότητα των επισκέψεων στους ιστότοπους καθώς και τη γενική πλοήγηση. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα του υπολογιστή σας. Σημειώστε ότι ορισμένα από αυτά τα cookies μεταφέρονται από το διακομιστή μας στο σύστημα του υπολογιστή σας, το οποίο είναι συνήθως το λεγόμενο "session cookies”. "Session cookies” Χαρακτηριστικό των Session cookies είναι η αυτόματη διαγραφή από τον σκληρό δίσκο. Άλλα cookies παραμένουν στο σύστημα του υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το σύστημα του υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της επόμενης επίσκεψής σας (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Μπορείτε σίγουρα να απορρίψετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα περιήγησης σας το επιτρέπει. Λάβετε υπόψη ότι μόλις το πρόγραμμα περιήγησης σας έχει ρυθμιστεί να απορρίπτει τα cookies (από τον ιστότοπό μας) ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή απαγορευμένες.

4) Επικοινωνία για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των πελατών

Μεταφέρουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στα Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) ως υπενθύμιση για την εκτίμηση της παραγγελίας σας, δεδομένου ότι τα Trusted Shops πρέπει να σας υπενθυμίζουν τη δυνατότητα παροχής τέτοιων παραγγελιών αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κάνουμε μόνο εάν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας πριν ή μετά την υποβολή της παραγγελίας σας ενεργοποιώντας ένα αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου και κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί ("evaluate at a later stage”) που παρέχεται για αυτό τον λόγο. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με την κοινοποίηση στα Trusted Shops μέσω της διευθύνσεως επαφής που αναφέρεται παρακάτω ή απευθείας.

Ενσωμάτωση Σήματος Εμπιστοσύνης των Trusted Shops

Μετά από μια παραγγελία, το Σήμα Εμπιστοσύνης των Trusted Shops ενσωματώνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα για να εμφανίσει το σημάδι εμπιστοσύνης των Tsusted Shops για τους αγοραστές και τα τελικά συλλεχθέντα σχόλια, όπως Επίσης την προσφορά προϊόντων των Trusted Shops.

Για την εξισορρόπηση των διαφόρων συμφερόντων, αυτό προστατεύει τα νόμιμα επικρατούμενα συμφέροντά μας σε μια βελτιστοποιημένη εμπορική προώθηση της προσφοράς μας. To σήμα Εμπιστοσύνης και οι διαφημιζόμενες υπηρεσίες αποτελούν προσφορά των Trust Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Κάθε φορά που καλείται ένα σήμα εμπιστοσύνης, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστών το οποίο περιέχει, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα της ανάκτησης, τον όγκο δεδομένων μεταφέρεται και ο αιτών φορέας (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την ανάκτηση. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης δεν θα αξιολογηθούν και θα αντικατασταθούν αυτόματα επτά ημέρες μετά την επίσκεψή σας στη σελίδα.

Άλλες προσωπικές πληροφορίες θα μεταφερθούν στα Trusted Shops εάν αποφασίσετε, αφού ολοκληρώσετε μια παραγγελία, να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα Trusted Shops ή έχετε ήδη εγγραφεί για τη χρήση τους. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η συμβατική συμφωνία μεταξύ εσάς και των Trusted Shops.

5) Χρήση της παρακολούθησης μετατροπών Google AdWords

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα "Google AdWords” και την παρακολούθηση μετατροπών στο πλαίσιο των Google AdWords. Το cookie παρακολούθησης μετατροπών έχει οριστεί στο user’s διακομιστή, εάν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από το Google. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet τοποθετεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες. Δεν χρησιμοποιούνται για την απόκτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο χρήστης επισκέπτεται μια συγκεκριμένη σελίδα αυτού του ιστότοπου και αν το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και εμείς θα μπορέσουμε να πούμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε σε αυτήν τη σελίδα. Κάθε πελάτης των Google AdWords αποκτά ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω του ιστότοπου του πελατών των AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών μετατροπών σε πελάτες AdWord που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες ενημερώνονται για το συνολικό αριθμό χρηστών που κάνουν κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκαν σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που να τους επιτρέπουν να εντοπίζουν προσωπικά τους χρήστες. Εάν δεν θέλετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα παρακολούθησης, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτού του προγράμματος εύκολα απενεργοποιώντας το cookie παρακολούθησης μετατροπών του Google μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω των ρυθμίσεων χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα συμπεριληφθούν στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων της Google στο http://www.google.de/policies/privacy/

6) Social Plugins

6.1 Έχουμε ενσωματώσει τις αποκαλούμενες κοινωνικές προσθήκες (plugins) της υπηρεσίας AddThis σελιδοποίησης στην ιστοσελίδα μας, η οποία λειτουργεί από την AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ("AddThis"). Τα plugins χαρακτηρίζονται ως επί το πλείστων με το λογότυπο AddThis, για παράδειγμα με τη μορφή λευκού σημείου σε πορτοκαλί φόντο. Η λίστα και η εμφάνιση των προσθηκών AddThis μπορούν να προβληθούν στο: https://www.addthis.com/get/sharing.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα από τον ιστότοπό μας που περιλαμβάνει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί έναν απευθείας σύνδεσμο στους διακομιστές AddThis. Το περιεχόμενο των plugins διαβιβάζεται απευθείας από το AddThis στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στον ιστότοπο. Με την ενσωμάτωση της προσθήκης, η AddThis λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας και ορίζει ένα cookie στον υπολογιστή σας για τον προσδιορισμό του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα αποσταλούν απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε έναν server από την AddThis στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποθηκευτούν εκεί. Η AddThis χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ χρηστών σε ανώνυμη μορφή που χρησιμεύει ως βάση για μια εξατομικευμένη και σχετική με το ενδιαφέρον διαφήμιση σχετικά με επισκέπτες σε ιστότοπους που περιλαμβάνουν πρόσθετα AddThis.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων, διαβάστε την πολιτική Απορρήτου της AddThis’: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λήψη των plugins του AddThis με πρόσθετα, όπως το blocker script “NoScript” (http://noscript.net/).

6.2 Έχουμε ενσωματώσει τις προσθήκες του κοινωνικού δικτύου αποκαλούμενου facebook.com (hereinafter "Facebook”) στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι μια εταιρεία του ομίλουFacebook Inc., California Ave, Palo Alto, CA 94304, Ηνωμένες Πολιτείες. Μια λίστα και η εμφάνιση αυτών των προσθηκών Facebook μπορεί να προβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης μιας ιστοσελίδας της διαδικτυακής παρουσίας που είναι εφοδιασμένη με ένα τέτοιο plugin, το plugin κάνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε να κατεβάσει την οπτική παρουσίαση του plugin από το διακομιστή του Facebook και να το εμφανίσει. Με την ενσωμάτωση της προσθήκης, Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι το πρόγραμμα περιήγησή σας επισκέφθηκε την αντίστοιχη ιστοσελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό χρήστη στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα σταλούν απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε ένα διακομιστή από το Facebook στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποθηκευτούν εκεί.

Εάν είστε μέλος του Facebook και όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook λόγω των πληροφοριών που αποστέλλονται από το plugin αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη ιστοσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεστε αυτήν τη στιγμή και το αναθέτει στο προσωπικό σας λογαριασμό Facebook ανεξάρτητα από το αν ενεργοποιείτε ένα από τα plugins. Εάν ενεργοποιήσετε ένα από τα plugins, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο "I like” κουμπί ή υποβάλλοντας ένα σχόλιο, αυτό θα σταλεί στον προσωπικό σας λογαριασμό με το Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Για να αποτρέψετε το Facebook να αναθέσει τα δεδομένα που συλλέγονται στο λογαριασμό χρήστη σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Για να αποκλείσετε τα plugins του Facebook από τη συλλογή και τη μεταφορά των δεδομένων επισκεπτών σας στο μέλλον, μπορείτε να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης Add On από "Facebook Blocker” για αρκετά προγράμματα περιήγησης στο ίντερνετ στον ακόλουθο σύνδεσμο; Παρακαλούμε μην διαγράψετε το πρόγραμμα περιήγησης Add On για όσο θέλετε να μπλοκάρετε τα plugins του Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση μπορείτε να βρείτε Facebook’s πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Facebook, τα σχετικά σας δικαιώματα καθώς και σχετικά με ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας:
http://www.facebook.com/policy.php

6.3 Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το "+1” Κουμπί του κοινωνικού δικτύου Google+ (Google Plus) της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 United States, (hereinafter "Google").

Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης μιας σελίδας της ιστοσελίδας μας που είναι εξοπλισμένη με ένα "+1” κουμπί, το "+1” κουμπί προκαλεί το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε να κατεβάσει την οπτική παρουσίαση του "+1” από το διακομιστή Google και να το εμφανίσει. Με αυτόν τον τρόπο, ο διακομιστής Google λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε αυτήν τη στιγμή. Όταν εμφανίζεται ένα "+1” κουμπί, το Google καταγράφει το ιστορικό περιήγησης για μια περίοδο έως δύο εβδομάδων για το σύστημα τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Περαιτέρω αξιολόγηση της επίσκεψής σας σε μια σελίδα της ιστοσελίδας μας με ένα "+1” κουμπί δεν λαμβάνει χώρα.

Εάν ενεργοποιήσετε το "+1” κουμπί ενώ είστε συνδεδεμένοι με το Google+ (Google Plus), τότε η Google, χρησιμοποιώντας το προφίλ σας Google, καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώμενη από εσάς διεύθυνση URL, τη διεύθυνση IP και άλλες σχετικές πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, έτσι ώστε η "+1” σύσταση σας μπορεί να αποθηκευτεί και να δημοσιοποιηθεί. Η "+1” σύσταση σας μπορεί να εμφανίζεται ως αναφορά μαζί με το όνομα του προφίλ σας και τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες Google, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης ή το προφίλ σας στο Google (as "+1” tab in your Google profile) ή σε άλλα μέρη σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο Διαδίκτυο.

Στην ακόλουθη διεύθυνση Internet θα βρείτε την πολιτική απορρήτου της Google σχετικά με το "+1” κουμπί με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά και τη χρήση δεδομένων από την Google, τα σχετικά σας δικαιώματα καθώς και τις επιλογές σας για τη ρύθμιση προφίλ:
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

6.4 Στην ιστοσελίδα μας αποκαλούμενα κοινωνικά plug-ins („plugins”) της online υπηρεσίας Instagram που εφαρμόζονται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ („Instagram“). Τα plugins μπορεί να αναγνωριστούν από το λογότυπο Instagram, για παράδειγμα με τη μορφή κάμερας Instagram. Μια λίστα με τα plugins Instagram και την εικόνα τους μπορεί να βρεθεί στο: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Αν ζητήσετε μια σελίδα του ιστοτόπου μας, η οποία περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση στους διακομιστές του Instagram. Το περιεχόμενο του plugin θα μεταδοθεί απευθείας από το Instagram στον browser σας και θα ενσωματωθεί στη σελίδα της ιστοσελίδας. Με την ενσωμάτωση του plugin, το Instagram αποκτά τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, ακόμη και αν δεν έχετε προφίλ Instagram ή εάν δεν έχετε συνδεθεί στο Instagram. Αυτή η πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταφερθεί απευθείας και θα αποθηκευτεί σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιείται από την Instagram στις ΗΠΑ.

Εάν είστε συνδεδεμένοι με το Instagram, θα είναι σε θέση να αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στον λογαριασμό σας Instagram. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, όπως το πάτημα του κουμπιού κάμερας Instagram, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα σταλούν απευθείας σε ένα διακομιστή του Instagram και να αποθηκευτούν εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στο λογαριασμό σας Instagram και μπορούν να προβληθούν από τις επαφές σας.

Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση δεδομένων από το Instagram, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά και τις επιλογές απενεργοποίησης για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου, ανατρέξτε στα δεδομένα Instagram προστασίας πληροφοριών: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Αν δεν θέλετε το Instagram να συλλέξει δεδομένα για εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο και να το συνδέσετε απευθείας με τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο λογαριασμό Instagram, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Instagram προτού πάτε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αποτρέψετε πλήρως τη φόρτωση των plug-ins του Instagram στο πρόγραμμα περιήγησής σας με πρόσθετα όπως το blocker script “NoScript” (http:// noscript.net/).

6.5 Στην ιστοσελίδα μας τα αποκαλούμενα κοινωνικά plug-ins ("plugins” του κοινωνικού δικτύου Pinterest που εφαρμόζονται από την εταιρεία Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ ("Pinterest" Τα plug-ins μπορούν να αναγνωρίστούν από το κουμπί "Pin-it” στην ιστοσελίδα μας.

Αν ζητήσετε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει ένα τέτοιο plug-in, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest. Το περιεχόμενο του plug-in θα μεταδοθεί απευθείας από το Pinterest στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα. Με την ενσωμάτωση του plug-in, το Pinterest αποκτά τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό Pinterest ή εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Pinterest αυτήν τη στιγμή. Αυτή η πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε διακομιστή που διαχειρίζεται το Pinterest στις ΗΠΑ.

Εάν είστε συνδεδεμένοι με το Pinterest, θα είναι σε θέση να αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στον λογαριασμό σας Pinterest. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plug-in, όπως το πάτημα του κουμπιού "Pin-it” , οι αντίστοιχη πληροφορία αποστέλλεται απευθείας στο Pinterest και θα αποθηκευτούν εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στο Pinterest και μπορούν να προβληθούν από τις επαφές σας.
Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Pinterest, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά και τις επιλογές απενεργοποίησης για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Αν δεν θέλετε το Pinterest να συλλέξει δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας και να το συνδέσετε με τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο Pinterest, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Pinterest πριν μεταβείτε στον ιστότοπό μας.

6.6 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα κοινωνικά plugin (« plugins ») από την υπηρεσία μικρο-blogging Twitter που διαχειρίζεται η εταιρεία Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, CA 94103, ΗΠΑ (« Twitter »). Τα plugin φέρουν ετικέτα με το λογότυπο Twitter, για παράδειγμα με τη μορφή μπλε & laquo; Twitter & raquo; πουλί. Θα βρείτε μια επισκόπηση των plugins του Twitter και την εικόνα τους στο : https://twitter.com/about/resources/buttons.

Εάν ζητήσετε μια σελίδα του ιστοτόπου μας, η οποία περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση στους διακομιστές του Twitter. Το plugin’s το περιεχόμενο θα μεταφερθεί απευθείας από το Twitter στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο θα το ενσωματώσει στη σελίδα. Μέσω της ενσωμάτωσης του plugin, το Twitter αποκτά τις πληροφορίες που έχετε μεταβεί στο πρόγραμμα περιήγησης στη σχετική σελίδα του ιστότοπού μας, ακόμα και αν δεν έχετε προφίλ στο Twitter ή αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Twitter. Αυτή η πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδοθεί απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε διακομιστή Twitter στις ΗΠΑ και θα αποθηκευτεί εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Twitter, το Twitter μπορεί να αναθέσει απευθείας την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας στο λογαριασμό σας στο Twitter. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα ενεργοποιώντας το κουμπί Twitter, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα μεταδοθούν επίσης απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε ένα διακομιστή Twitter στις ΗΠΑ και αποθηκεύσατε εκεί. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες θα δημοσιευθούν στο λογαριασμό σας στο Twitter και θα αποκαλυφθούν στις επαφές σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, την επεξεργασία και τη χρήση αυτών των δεδομένων από το Twitter, καθώς και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη και να ορίσετε επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στο Twitter’s πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/privacy.

Αν δεν θέλετε το Twitter να διαθέσει δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας στο λογαριασμό σας στο Twitter, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Twitter πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποτρέψετε εντελώς τη λήψη των plugin plug-ins από τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το script blocker : « NoScript » (http://noscript.net/).

7) Youtube-Videos

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ενσωματωμένες λειτουργίες του Youtube για προβολή και αναπαραγωγή βίντεο που προσφέρονται από "Youtube". Για το σκοπό αυτό, ο εκτεταμένος τρόπος προστασίας δεδομένων χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του παρόχου, ότι οι πληροφορίες χρήστη θα αποθηκεύονται μόνο μόλις ξεκινήσει η λειτουργία αναπαραγωγής του βίντεο. Όταν ξεκινήσει η λειτουργία αναπαραγωγής των ενσωματωμένων βίντεο Youtube, ο πάροχος ορίζει "Youtube" cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες. Σύμφωνα με τις ενδείξεις από "Youtube", τη χρήση αυτών των cookies προορίζεται για την καταγραφή των στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και την αποφυγή καταχρηστικών ενεργειών. Ανεξάρτητα από το εάν το ενσωματωμένο βίντεο αναπαράγεται, μια σύνδεση στο δίκτυο της Google "double click" δημιουργείται όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων πέρα από τον έλεγχό μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "YouTube" προστασία δεδομένων μπορεί να βρεθεί στον πάροχο's δήλωση προστασίας δεδομένων στο: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8) Υπηρεσία ανάλυσης ιστού

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού του Google Inc. ("Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα "Cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία σας επιτρέπουν να διεξάγετε μια ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου σας θα μεταδίδονται κανονικά σε ένα διακομιστή στις Η.Π.Α., όπου αποθηκεύονται.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης ενός ανωνυμοποιητή IP για αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP θα αναφέρεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα άλλα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή στις ΗΠΑ, όπου αναφέρεται. Εκ μέρους του διαχειριστή ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού σας, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστότοπου και για παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου προς όφελος του διαχειριστή του δικτυακού τόπου.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα που ανακτήθηκαν από την Google. Μπορεί να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται με τη λήψη και εγκαταστήστε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ως εναλλακτική λύση για το plugin του προγράμματος περιήγησης ή για προγράμματα περιήγησης σχετικά με τις κινητές συσκευές, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να ορίσετε ένα opt-out cookie, το οποίο απενεργοποιεί το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον (αυτό το opt-out cookie λειτουργεί μόνο για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και αυτόν τον τομέα. Εάν διαγράψετε τα cookies σας σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο:

Deactivate Google Analytics

Deactivate Google Analytics via Opt-Out

Σημειώνεται ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση “anonymizetp()”. Οι διευθύνσεις IP μπορούν επομένως να επεξεργαστούν μόνο σε συντομευμένη μορφή, προκειμένου να αποφευχθούν προσωπικές αναφορές.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Hotjar: Σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε Hotjar από την Limited (Επίπεδο 2, Business Center του St Julian, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Μάλτα) για στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων επισκεπτών. Το Hotjar είναι μια υπηρεσία που αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών και την ανατροφοδότηση στις ιστοσελίδες μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων ανάλυσης και ανάδρασης. Οι ιστότοποι που βασίζονται στο Hotjar διαθέτουν ενσωματωμένο κώδικα παρακολούθησης στις ιστοσελίδες τους που μεταδίδεται στους διακομιστές μας που βρίσκονται στην Ιρλανδία (ΕΕ). Αυτός ο κώδικας παρακολούθησης επικοινωνεί με τους διακομιστές της Hotjar και στέλνει ένα σενάριο στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο που βασίζεται στο Hotjar. Το σενάριο συλλέγει ορισμένα δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον σχετικό ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται στους διακομιστές της Hotjar για επεξεργασία. P>

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Hotjar και ποιες πληροφορίες συλλέγει το Hotjar και πώς το συλλέγει, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy p>

Απενεργοποίηση του Hotjar: Εάν δεν θέλετε το Hotjar να συλλέγει τα δεδομένα σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Hotjar OPT-OUT . Εκεί έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε ή να επανενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από το Hotjar, κάνοντας απλώς κλικ στο κόκκινο κουμπί "Deactivate Hotjar". Προσοχή: Η διαγραφή των cookies, η χρήση της λειτουργίας ανώνυμης / ιδιωτικής λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή η χρήση άλλου προγράμματος περιήγησης οδηγεί στη συλλογή δεδομένων ξανά. P>

9) Retargeting

- Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία επαναδρομολόγησης της Google Inc. (“Google”). Αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει να στοχεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας με διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον στο κατάστημά μας και στα προϊόντα μας. Εμφανίζονται οι διαφημίσεις χρησιμοποιώντας μια ανάλυση βασισμένη σε cookie των προηγούμενων δεδομένων χρήσης. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν. Στην περίπτωση τεχνολογίας επαναπροσανατολισμού, ένα cookie θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ή στις κινητές συσκευές σας, προκειμένου να συλλέξει ανώνυμη ημερομηνία σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και να προσαρμόσει διαφημίσεις ειδικά σύμφωνα με τις αποθηκευμένες πληροφορίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή στις κινητές συσκευές σας. Μας βοηθούν να προβάλλουμε διαφημίσεις, οι οποίες είναι πιθανότερο να αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα προϊόντων και πληροφοριών σας. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη ρύθμιση των cookies για λόγους διαφήμισης, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη δική μας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη διαφήμιση και το Google εδώ: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

10) Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των πελατών και τις επαφές

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διορθώσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα, όπου ισχύει. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Το το ίδιο ισχύει για την απόκτηση πληροφοριών, για τον αποκλεισμό των αιτημάτων σας, να διαγράψετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για τις αποσύρσεις των χορηγούμενων συγκαταθέσεων. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση επικοινωνίας μας στη νομική μας ειδοποίηση.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στο αποτύπωμα μας.